Arrangementer og traditioner

Lanterne

Festen holdes i midten eller i slutningen af oktober. Festen starter med et traktement. Derefter går vi tur med vores (hjemmelavede i børnehaven) lanterner.

Jul

Julen starter allerede i november. Vi henter juletræ og skriver til nisserne. ”Nisserne” er nogle dukker, der kommer ”flyvende” i ballon til børnehaven hvert år den første december.

Vi skriver til nisserne i slutningen af november, så vi er sikre på, at de kommer igen.

Hver gruppe har en nissemor og en nissefar, som på skift kommer på besøg hos børnene. I et lille hefte bedes forældrene skrive lidt om, hvad nissen har oplevet, og den må gerne lave narrestreger. Børnene får en lille kalendergave, som nisserne har medbragt. Kalenderen åbnes skiftevis hver dag.

Vi julehygger hele december. Hver dag er der jule-rundkreds, hvor vi tæller dagene til jul og snakker om alt det spændende, der skal ske.

Julemåneden afslutter vi med en julefest, hvor julemanden kommer på besøg.

Fastelavn

Børnene klæder sig ud, hvis de vil – vi slår katten af tønden, og der serveres et lille traktement.

Påske

Vi holder en lille påskefest for børnene. ”Påskeharen” gemmer æg, som vi leder efter.

Forældre- og bedsteforældrearrangement/”åbent hus”

Med jævne mellemrum inviteres forældre og bedsteforældre til et arrangement i børnehaven. 

Der er tale om to arrangementer, hvor forældrene/bedsteforældrene hygger sig sammen med deres barn/barnebarn på tværs af generationerne.

Fødselsdag

Når barnet kommer om morgenen, er der skrevet ”TILLYKKE” på tavlen. Her står der, hvem der har fødselsdag, og hvor gammelt barnet bliver. Så kan alle se, hvem der skal hyldes. Alle børn fra barnets gruppe hejser ”Dannebrog” for barnet på legepladsen. Senere på dagen, når der holdes rundkreds, må barnet sidde på ”kongestolen”, en flot pyntet stol, som kun bruges til fødselsdag. Vi synger fødselsdagssange og leger det, fødselaren gerne vil. Fødselsdagsbarnet får en lille gave fra børnehaven. Til sidst serveres et lille traktement – en kagemand eller lignende -, som barnet har bagt i børnehaven sammen med dens kammerater og en voksen fra gruppen. På denne måde står barnet i centrum denne dag og omkring aktiviteten.

Førskolen

Fra sommerferien og et børnehaveår frem, er der for de kommende skolebørn førskole. For at barnet ikke får et kulturchok vil vi gøre overgangen fra børnehave til skole så blød som mulig.

Derfor holder vi en del af førskoleundervisningen på skolen. Inden sommerferien kommer den nye klasselærer på besøg, for at de lærer hinanden at kende. Vi arbejder i emner og efter nogle lærerbøger for førskolen. Vi arbejder med at ”legeskrive” og ”legelæse” Det er barnet der bestemmer, hvornår og hvordan det vil lære at skrive ord og bogstaver.

Vi bruger en computer som redskab til indlæring af bogstaver, tal, symboler og enkle førskolespil. Computeren udgør en stor del i vores kultur i dag. Vi vil give barnet et indblik i mediet.

Lige inden indskolingen holder børnehaven et orienteringsmøde (afleveringssamtale) med den kommende klasselærer og skoleinspektøren. Her drøftes det enkelte barns udvikling og de ting barnet har arbejdet med i førskolen. Det understøtter læreren til at kunne tilrettelægge undervisning og få et kendskab til barnet.

Som en tradition holder vi en ”førskoleafslutningsfest” med forældrene og børnene. Her ”smider” børnehavens personale de kommende skolebørn ud af børnehavens vindue og lærerne ”griber” dem. Dette symboliserer overgangen fra børnehavebarn til skolebarn. Det gør, at barnet mærker det med hele sin krop.