Infohæfte og velkomstbrev

Udover læreplanen har vi udarbejdet et infohæfte til jer som nye forældre. Den indeholder praktiske oplysninger om børnehavens hverdag. Hvert barn, som skal starte i Læk Børnehave, får tilsendt et personligt velkomstbrev, der fortæller om, at vi i børnehaven glæder os til at møde barnet.

Forældresamtaler

I inviteres til en forældresamtale ca. en uge efter, at jeres barn er startet i børnehaven. I samtalen, hvor begge parter lærer hinanden bedre at kende, informerer parterne om hinandens forventninger. Efter ca. 3 måneder indbyder børnehaven til en opfølgningssamtale.

En gang årligt afholdes der for alle grupper en forældresamtale. Børnehaven inviterer jer til en samtale om barnets trivsel og udvikling i børnehaven.

Aktivitetskalender

En gang om måneden udarbejdes en aktivitetskalender (bilag 1) for hver gruppe. Her kan I se, hvornår den enkelte gruppe har maddag, bibliotek, gymnastik, børnenes fødselsdag og forskellige aktiviteter. Der kan altid ske ændringer i aktivitetsplanen. Vores børnehavearbejde er baseret på fleksibilitet.

Barnets mappe

Når barnet starter i børnehaven, får det sin egen mappe, hvor vi samler tegninger, billeder, sange og fotografier. Barnets mappe bliver en slags ”logbog” over hele børnehavetiden. Det er barnet sammen med en voksen, der sætter tingene ind i mappen og dermed dokumenterer de skete hændelser. Det er altid muligt at låne mappen med hjem, så forældrene også kan følge med i, hvad der foregår. Barnet får mappen med hjem, når det forlader børnehaven.