Læreplan

Vores mål i Læk Børnehave er, at vi vil styrke de 6 kompetencer -  barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sproglige kompetencer, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier, da disse er afgørende faktorer for barnets individuelle og almene udvikling.

Vi er overbeviste om, at barnets udvikling er betinget af påvirkninger af såvel miljø som arv. Forholdet mellem børn og voksne skal være baseret på gensidig respekt og accept. Her vil vi fungere som et stillads, der med omsorg og nærvær støtter barnet, så det i trygge rammer får lov til at udvikle sig.

Du kan se de enkelte kategorier ved at KLIKKE på nedenstående