Kande

Vores mål i Læk Børnehave er, at vi vil styrke de 6 kompetencer -  barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sproglige kompetencer, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier, da disse er afgørende faktorer for barnets individuelle og almene udvikling.

Vi er overbeviste om, at barnets udvikling er betinget af påvirkninger af såvel miljø som arv. Forholdet mellem børn og voksne skal være baseret på gensidig respekt og accept. Her vil vi fungere som et stillads, der med omsorg og nærvær støtter barnet, så det i trygge rammer får lov til at udvikle sig.

For at opnå vores mål er nøgleordene i Læk Børnehave følgende:

  • tryghed
  • selvværd
  • selvtillid
  • medansvar

Den overordnede målformulering for aldersgruppen 0-3 årige børn, er stadigvæk under udarbejdelse, men følger i den næste læreplan.