Lokalsamfundet

Skolen: udover fælles fester/arrangementer, teaterforestillinger, basarer og gymnastik i skolens gymnastikhal, gør vi meget ud af indskolingsfasen (se under ”Førskole”)

Skoleforeningen:
www.skoleforeningen.org

Foreninger: I fællesskab med Læks foreninger deltager og arrangerer vi fester, udflugter og basarer. Overskudet af disse går i en fælles kasse. Pengene kan søges til større anskaffelser (legeredskaber, møbler m.m.) Det er udelukkende skolen, børnehaven og foreningen, der kan søge.
www.syfo.de

Kirken: for at give børnene et kulturelt indblik i kirken, deltager vi 2-3 gange årligt i børnegudstjenester, hvor også forældrene gerne må være med. På børnevenlig måde fortælles der om kristendommens værdier og traditioner (jul, påske osv.)
www.dks.folkekirken.dk

Biblioteket: Hver anden uge kan barnet låne bøger, som det selv vælger. For det første er biblioteket der for barnets sproglige udvikling. Derudover har børnene den egenskab, at de med ord og billeder suger barnet ind i en fantasiverden.,
www.dcbib.dk

Faderskabet: Læk børnehave har et faderskab med Haderslev Østeramts Grænseforening, så kontakten til både nord og syd for grænsen holdes.

Sundhedstjenesten: Vores samarbejde med ”Dansk Sundhedstjeneste” består i den årlige undersøgelse af vores førskolebørn, den årlige skoletandlægeundersøgelse af alle børn, rådgivning/vejledning af skolesygeplejersken og undervisning i tandpleje. Desuden kan sundhedstjenesten foranledige rekreationsophold i Danmark, hvis det er nødvendigt.
www.dksund.de

Skolepsykologisk Kontor: Vi kontakter kontoret når et barn skal testes for skolemodenhed eller ved særlige problemstillinger.

Børnenes egne læger: Før et barn kan begynde i børnehaven, skal det til en helbredsundersøgelse med sine forældre hos dets egen læge.

Kommunen: Hvis der ønskes nedsættelse af forældrebidrag, sker det ved forældrenes henvendelse til amtets socialkontor.

Personalesamarbejde: I vores personalegruppe vægter vi humor, positiv indstilling, åbenhed, respekt/accept over for hinanden højt. Vi vil gøre vores arbejdsplads til et sted, hvor både børn og voksne kan ”mødes”, så vi alle trives på en god måde. Det er vigtigt, at den enkelte har indflydelse på det daglige arbejde, og at vi gør brug af hinandens forskelligheder og vore menneskelige/faglige svagheder hhv. styrker. En vigtig faktor er fleksibilitet og tilpasningsevne over for arbejdsforholdene. Vi har alle et medansvar for en god dagligdag.

Ledelse: børnehavens ledelse bygger på demokrati og åbenhed. Lederens opgave er den pædagogiske ledelse, at tage overordnede beslutninger, administration, økonomien, personaleledelse, samarbejde med forældre, kollegaer, kommunen og skoleforeningen. En stor opgave er for lederen at vise profil udadtil, dvs. at fungere som en repræsentant og som den, der har det overordnede ansvar.

Forældresamarbejde: Vi ønsker at have aktive og engagerede forældre, der bakker op om det, der foregår i institutionen og omkring børnene. Dermed mener vi, at forældrene bør fornemme, at børnehaven er deres, og at børnehavens ve og vel er vores fælles ansvar.

Vi vil derfor gøre en aktiv indsats (opslagstavler og samtaler), for at få så mange forældre som muligt gjort interesseret i, hvad der foregår i institutionen og i barnets hverdag. En gang årligt holder vi forældresamtaler, hvor vi informerer om barnets udvikling og trivsel i børnehaven. Forældrene er velkomne til at komme med ris og ros, da børnehaven også er forældrenes.

Det er forældrenes ansvar:

  • at orientere sig via opslagstavlen og sedler.
  • at motivere børnene til at bruge det danske sprog.

at skabe et åbent miljø, hvor børn, forældre og personale har det godt sammen