Samarbejdsråd

Samarbejdsrådet består af 3 forældrerepræsentanter, 2 fra personalet og lederen (sekretær). Forældrerepræsentanterne vælges for et børnehaveår ad gangen ved et møde i børnehaven. Navnene på disse repræsentanter og informationer om samarbejdsrådets møder (som er åbne for alle). Samarbejdsrådets opgave er bl.a. at drøfte og fastsætte principper for børnehaven virksomhed. Det er muligt som forældre at henvende sig direkte til forældrerepræsentanten i samarbejdsrådet.

Bemærk: Da møderne foregår på dansk, er det meget vigtigt, at forældrene som vælges i rådet kan forstå og bruge sproget.

Brug samarbejdsrådet!

  • ris og ros
  • nye tanker og ideer til brug i børnehavens dagligdag
  • forslag til arrangementer

Samarbejdsrådet for børnehaveåret 2020/2021

Formand: Jeannine Nissen
1. repræsentant: Robin Kubitzki
2. repræsentant: Mai-Britt Geipel Kristiansen
1. suppleant: Bente Dalügge
2. suppleant: Norbert Johannsen

Fra personalet:

Pædagog: Anja Andreasen-Ingwersen
Medhjælper: Birthe Kleinschmidt
Leder: Michael Vogel