Børnehavens struktur

Fanionviolet0Børnehaven er på åben plan. Det betyder, at børnehaven er opdelt i funktioner. Børnene færdes frit i alle rum, alt efter hvad de har lyst til at beskæftige sig med.

Strukturen er en kombination af aldersintegration og aldersopdeling. Fra kl. 7-9.30 er vi blandede. Kl. 9.30 går vi i basisgrupper (aldersopdelt) indtil kl. 12. Fra kl. 12-14 er børnene blandede igen.

Herved opstår:

  • alderssvarende udfordringer/tilbud/aktiviteter
  • intensivt samvær med gruppen
  • intensive iagttagelser
  • større faglighed
  • godt grundlag til forældresamtaler.