Normering og åbningstider

BørnehaveSkyer0

Læk Børnehave blev oprettet i 1964. For tiden er den normeret til 60 børn, som er fordelt på 3 grupper.

»Kløvergruppen« for de 3 til 4-årige, »Mælkebøttegruppen« for de 4 til 5-årige og »Solsikkegruppen« for de 5 til 6-årige børn. »Solsikkegruppen« rummer såvel førskole og de ældste børn fra børnehaven.

Personalenormeringen er på nuværende tidspunkt 4 pædagoger (2 på deltid), 3 medhjælpere (2 på deltid) og 1 rengøringsassistent.

Vuggestue

Siden 2013 har vi fået en vuggestue nomeret til 10 børn i bygningen ved siden af børnehaven. Børnene optages i alderen på 0-3 år.

Personalenomeringen er pt. på een pædagog og to medhjælpere (alle ansat på deltid) og en rengøringsassistent.

Åbningstider

Fra kl. 7.00 til kl. 14.00 (der er mulighed for at købe en time ekstra dvs. til kl. 15.00). For at kunne tilbyde et fleksibelt pædagogisk arbejde skal børnene være i børnehaven inden kl. 9.00. Afhentning af børnene bør ikke ske før kl. 12.00 (dette gælder ikke for helt nye børn og vuggestuebørnene).

PraktikanterBrnehavefront0

Børnehaven modtager jævnligt praktikanter (elever fra danske skoler) og årspraktikanter (forberedelsesår til en uddannelse). Den praktikansvarlige pædagog giver vejledningstimer og supervision.