Børnehavens velkomstfolder

 

Kære forældre

Dette info-hæfte indeholder en del vigtige informationer angående forskellige forhold i Læk Børnehave. For yderligere informationer er I selvfølgelig velkommen til at kontakte børnehaven.

Læk Børnehave blev oprettet i 1964. For tiden er den normeret til 60 børn, som er fordelt på 3 grupper.

”Kløvergruppen” for de 3 til 5-årige, ”Mælkebøttegruppen” for de 3 til 5-årige og ”Solsikkegruppen” for de 5 til 6-årige børn. ”Solsikkegruppen” rummer såvel førskole og de ældste børn fra børnehaven.

Personalenormeringen er på nuværende tidspunkt 4 pædagoger (2 på deltid), 4 medhjælpere (3 på deltid) og 1 rengøringsassistent.

Åbningstider

Fra kl. 07:00 til kl. 14:00. For at kunne tilbyde et fleksibelt børnehavearbejde skal børnene være i børnehaven inden kl. 09:00. Afhentning af børnene bør ikke ske før kl. 12:00 (dette gælder ikke for helt nye børn).

Vi beder om en hurtig aflevering og afhentning af jeres barn for at kunne fortsætte vores arbejde.

Telefon

Læk Børnehave 04662-2980

Læk Børnehaves mobil 0176-65776236

(Mobilen benyttes kun når vi er på skovtur eller på udflugt!)

Låse porten til børnehaven

Når I kommer og forlader børnehaven er det vigtigt, at børnehavens port bliver låst pga. børnenes sikkerhed.

Aktivitetsplan og pædagogisk målsætning

En gang om måneden udarbejdes en aktivitetsplan for hver gruppe. Her kan der ses, hvornår den enkelte gruppe har maddag, bibliotek, gymnastik, børnenes fødselsdage og forskellige aktiviteter. Der kan altid ske ændringer i aktivitetsplanen. Vores børnehavearbejde er baseret på fleksibilitet.

Barnets mappe

Når barnet starter i børnehaven får det sin egen mappe, hvor vi samler tegninger, billeder, sange og fotografier. Barnets mappe bliver en slags ”logbog” over hele børnehavetiden, som kan bruges til at kigge i mappen sammen med jeres barn.

Barnet får mappen med hjem, når det forlader børnehaven.

Gymnastik

Hver anden uge har hver gruppe gymnastik (musegruppen bruger børnehaven). Her vil vi gerne beder jer om, at børnene får gymnastiktøj med (leggins, t-shirt og gymnastiksko – fx balletsko med elastik eller lignende – ingen sportssko!) Den dag, hvor vi er til gymnastik, vil det være fint, hvis børnene får noget tøj på, der er nemt at tage af og på mht. om- og påklædning. For børnene giver det ”øvelse” at tage tøj af og på.

Forsikring

Barnet er forsikret i børnehaven, men også på vejen til og fra børnehaven. Hvis barnet skal gå alene hjem fra børnehaven, skal vi have en skriftlig tilladelse fra barnets forældre. Skal barnet afhentes af andre end barnets forældre, skal børnehaven have en besked herom forinden.

Fødselsdag

Vi bager sammen med fødselsdagsbarnet en kagemand/kagekone eller fx en bil. Børnehaven sørger for alle råvarer + vingummi uden farvestoffer + små ”Dannebrogflag” til kagen. Denne specielle dag står fødselsdagsbarnet i centrum og er aktivt med i bagningen.

Vi holder barnets fødselsdag sammen med barnets gruppe. Alle børn fra gruppen hejser ”Dannebrog” for fødselsdagsbarnet. Fødselsdagsbarnet får en lille gave fra børnehaven. Barnet må sidde på ”kongestolen” den dag, når der holdes rundkreds. Vi synger fødselsdagssange og leger det fødselaren ønsker.

Førskole

Det sidste børnehaveår er barnet et såkaldt førskolebarn. I førskolen forberedes børnene på dansk skolegang. En gang ugentligt holder vi førskole på Læk Danske Skole, hvor vi ”øver” at være skolebørn. Herved bliver det en blid overgang fra børnehave til skole for børnene.

Førskolegruppen arbejder med forskellige emner og ”legeskriver” / ”legelæser”.

Bibliotek

To gange om måneden har hver gruppe en biblioteksdag på skolen, hvor børnene har mulighed for at låne bøger og lignende (musegruppen låner bøger i børnehaven, på børnehavens lånerkort). Biblioteket er placeret i skolens bygning. Til dette formål skal børnene gerne have en stofpose med navn på til biblioteksbøgerne.

Det er først muligt for barnet at låne en bog, når det har fået et lånerkort. Af praktiske årsager vil der gå lidt tid for de nye børn, inden der er blevet udstedt en nyt kort.

En gang om måneden kommer Centralbibliotekets bogbus til skolens parkeringsplads i tidsrummet fra kl. 18:00 – 19:30, hvor I har mulighed for sammen med jeres barn at låne bøger, film og musik. Datoerne til bogbussens køreplan meddeles via børnehavens opslagstavle samt gennem aktivitetsplanen.

Kostpolitik

Personalet, forældrene og børnene har arbejdet intensivt i et helt børnehaveår – 2008/2009 – med emnerne sund kost og sund krop. I fællesskab er vi blevet enige om, hvilken betydning og ikke mindst hvordan vi vil omsætte emnerne i vores børnehave. Med dette info-hæfte får I udleveret børnehavens kostfolder.

Morgenmad

Hver dag tilbydes der morgenmad i tidsrummet fra kl. 07:30 – 08:30. Dette er et frivilligt tilbud til børnene. Morgenmaden kan fx bestå af havregryn, cornflakes, rugbrød eller grovboller samt æg og pålæg/ost.

Snacks

Vi serverer mellemmåltider hhv. snacks to gange dagligt. Første gang ca. kl. 09:00, hvor der serveres frugt og grønt, brødterninger og evt. æg. Anden gang ca. kl. 12:00, hvor der serveres riskiks, nødder, frugt og grønt.

Frugtordning

Hvert barn medbringer 1 stk. frugt eller grønt med hver dag. Barnet lægger det sammen med mor/far eller en voksen i frugtkurvene. Personalet tilbereder 2x dagligt frugttallerkner til alle børn. På den måde er det altid muligt at tilfredsstille børnenes sult ind imellem!

Madpakke

Madpakken bør indeholde sund og varieret kost som fx rugbrød, grøntsager, frugt og lignende – dog ingen slik og saftevand. Mælkesnitter og jogurt/budding med chokolade hører ikke hjemme i børnehaven. Mælk og vand tilbydes i børnehaven.

Der er mulighed for at stille barnets madkasse i køleskabet. Dog med undtagelse når vi har skovdag eller tager på udflugt. Madkassen skal afleveres til personalet på grund af hygiejnen.

Drikke

Hvert barn får fra børnehaven en drikkeflaske til vand med deres navn på, så alle børn får det samme og nok at drikke i løbet af børnehavedagen. Flasken bruges hver dag ude på legepladsen, til skovdage og udflugter. Barnet fylder selv vand i og tømmer den, når det skal hjem (de voksne fra børnehaven hjælper til). Lågene bliver vasket med kogende vand dagligt og flaskerne hver uge.

Maddag

En gang om måneden har hver gruppe en maddag. Sammen med børnene træffes der beslutning om, hvad der skal spises den dag. Alle børn fra gruppen får et fotografi med hjem med frugt eller grønt på, hvad det enkelte barn skal tage med i børnehaven til gruppens maddag. Fotografiet skal sammen med madvaren igen afleveres til børnehaven, da det denne dag bliver hængt op på vores madpyramide. Her bliver der sammen med børnene snakket om kostens betydning, og børnene får en bevidsthed om ”sund mad”. Børnene hjælper med at tilberede maden. HUSK! Barnet skal den dag ikke have madpakke med.

Skovdag

Hver anden torsdag tager vi med børnene i skoven. Vi bliver kørt med bus fra børnehaven til skoven. Denne dag er skoven børnehavens fysiske ramme for leg og eksperimenter mv.

HUSK! Det er meget vigtigt for jeres barn at have den rigtige påklædning på samt en god madpakke i en god rygsæk. Børnehaven tager børnenes drikkeflasker med ud i skoven - fyldt op med vand.

NB! De mindste børn bliver i børnehaven den dag.

Tøj

Barnet skal have et sæt regntøj + gummistøvler fast i børnehaven. Barnets daglige påklædning skal selvfølgelig være tilpasset årstiden. Samtidig gør vi opmærksom på, at det er personalet i børnehaven sammen med barnet evt. bliver nødt til at tilpasse barnets beklædning pga. vejrskift. Vi opholder os udendørs i al slags vejr – hver dag.

Et sæt skiftetøj bør ligge i barnets skab. Der kan altid ske et uheld. I vores børnehave må man godt blive beskidt!

Legetøj

Barnet må på eget ansvar tage 1 stk. legetøj med i børnehaven, men ingen større ting som for eksempel dukkevogne, traktorer, rulleskøjter eller cykler pga. manglende plads i børnehaven.

Arrangementer

I løbet af børnehaveåret afholder vi forskellige arrangementer/fester - som fx julefest, sommerfest, åbent hus og meget mere. Det kan variere fra år til år, hvilke arrangementer/fester der afholdes. Det fremgår af invitationerne, om søskende og/eller bedsteforældre samt evt. andre er velkomne til at deltage. Men der kan også være arrangementer, der henvender sig udelukkende til børnehavebarnet og forældrene, for at børnehavebarnet skal stå i centrum denne dag.

Bus/taxa-transport

Det er vigtigt, at barnet, der skal med bus/taxa til børnehaven og hjem igen, at det bliver bragt og modtaget ved busstoppestedet. For at undgå forsinkelser bedes I være ved det respektive stoppested i god tid. Vær opmærksom på, at afgange og ankomster kan være forsinket.

Bliver barnet afhentet af andre end forældrene, skal chaufføren have besked herom. Det er kun muligt at få kørsel til og fra barnets bopæl.

Hvis jeres barn ikke skal hentes, bedes I meddele det til chaufføren over centralen ved ”Taxi Klüver” tlf. 04662 – 1200.

For transporten opkræver Dansk Skoleforening for Sydslesvig for tiden et årligt beløb på 300,- Euro.

Transporten med bus eller taxa kan dog kun ske for de børn, der har en børnehavevej (fra bopæl til børnehaven) på mindst 2 km og tilligemed er bosiddende i Læk Kommune.

Hvis vejret om vinteren bliver for dårligt i løbet af formiddagen, er det op til chaufføren, hvornår børnene bliver kørt hjem, eller om de skal afhentes eller bringes af forældrene. Chaufføren bestemmer, om han kan køre.

Vi gør opmærksom på, at chaufføren kan skifte pga. ferie, sygdom eller lignende.

Forældresamtaler

Nye forældre inviteres til en forældresamtale ca. en uge efter, at barnet er startet i børnehaven. En samtale, hvor begge parter lærer hinanden nærmere at kende og fortæller om hinandens forventninger. Efter ca. 3 måneder indbyder børnehaven til en opfølgningssamtale.

En gang årligt afholdes der for alle grupper en forældresamtale. Børnehaven inviterer barnets forældre til en samtale om barnets trivsel og udvikling i børnehaven.

Smitsomme sygdomme

Bliver barnet syg (børnesygdom eller andet) bedes I underrette børnehaven. Har barnet opkast, tynd mave, feber og/eller lignende skal barnet mindst blive hjemme i 24 timer på grund af smitte.

Når jeres barn starter i børnehaven, får I udleveret et ”Merkblatt – Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 5. S. ” Infektionsgesetz (lfSg).” Dette skal læses og bekræftes på vedlagte bilag.

Medicinering

Skal et barn medicineres, mens det er i børnehaven, bedes der om en lægeerklæring og en fuldmagt over at vi må give barnet medicin samt information om nøjagtig dosering af medicinen!

Børnehavens samarbejdsråd

Hvert år, når det nye børnehaveår starter, vælges et nyt samarbejdsråd, som er sammensat af forældrerepræsentanter og repræsentanter fra børnehavens personale. Som forældre er I med til at vælge rådets forældrerepræsentanter. I må gerne bruge samarbejdsrådet og deltage i møderne, da disse er åbne. Men det er kun de valgte repræsentanter, der har tale- og stemmeret.

Forældrebetaling

I børnehaveåret bedes der om en forældrebetaling af 10,- Euro per barn. Pengene bruges til ture ud af huset, bustransport til skoven eller arrangementer som fx teaterbesøg.

God morgen og farvel

Vi forventer, at I sammen med jeres barn siger god morgen, når I kommer og bringer jeres barn i børnehaven og ligeledes siger farvel til en af børnehavens personale, når I sammen med jeres barn tager hjem.

Børnehaven protokollerer, at barnet er kommet i børnehaven og selvfølgelig også, når det forlader børnehaven. Husk, at meddele os, hvis jeres barn skal hentes af andre.

HUSK, at gøre brug af det danske sprog i børnehaven og benyt en pæn omgangstone i al almindelighed. Det sætter børnehaven stor pris på.

Vi håber, at I sammen med jeres barn bliver glade for vores børnehave.

”Et godt værested er et godt lærested.”

Personalet
Læk Børnehave