Overordnet pædagogisk målsætning for 2017/2018

»Det danske sprog i fokus«

Læringsmål:

 • At barnet er glad for at bruge sprog
 • At barnet forstår sproget som redskab til kommunikation.
 • At barnet bliver bevidst om at bruge sproget hensigtsmæssig.
 • At styrke barnet i det danske sprog
 • At skabe interesse/motivation for det danske sprog

For at opnå ovenstående læringsmål vil vi anvende nedenstående metoder.

Metoder:

 • Vi vil udbygge personalets kompetencer på området sprog og læsning, idet vi deltager i kurser og oplæg ved en sprogvejleder, især i henhold til aldersgruppen 0-3 år p.g.a. vores nye vuggestueafdeling.
 • Vi vil forsat afprøve og udbygge vores måde at implementere TRAS i vores hverdag.
 • Vi vil arbejde med sproggrupper, hvor børnene er delt ind i mindre grupper og beskæftige os med dialogisk læsning, fortælling, sanglege og mundmotoriske øvelser.
 • Vi vil fortsætte med at sende forskellige sprogkufferter med hjem, hvor børnene har mulighed for, på en legende måde, at arbejde hjemme med sine forældre omkring sprog.
 • Vi vil i grupperne dramatisere små fortællinger/eventyr og fremvise dem for hinanden.
 •  Vi vil i løbet af året invitere både Dolas-dukketeater, Bogbussen med ”Bagsæde-historier” og folk udefra til at læse og fortælle historier.
 • Vi vil etablere et fast samarbejde med skolen omkring sprog og læsning, ved at bruge biblioteket og invitere både lærer/elever til at læse/fortælle historier for børnene.
 • Vi vil indrette et eventyrligt fortællerrum, som skal være med til at skabe en inspirerende stemning omkring ovenstående aktiviteter.
 • Vi vil i vuggestuen have en fast ”fortælle/læsetid” inden børnene bliver puttet.
 • Vi vil en gang om måneden i børnehavetiden tilbyde et lille dansk kursus til forældrene, hvor de kan snuse til hvad et dansk-kursus går ud på.

Vi vil informere og dygtiggøre os ved at bruge følgende oplægsholdere til forældreaften og faglitteratur:

 • ”Et sprog – flere sprog”, Gyldendals Bogklubber, 2005
 • ”Sprog og læsning”, Idékatalog for børnehaven, Dansk Skoleforening for Sydslesvig 2003
 • ”Nul til fjorten- Fortæl en historie”, Pædagogisk tidsskrift udgave nr.4 / 2006
 • ”Nul til fjorten- Sprogvurdering- og børns sproglige udvikling”, Pædagogisk tidsskrift udgave nr.2 / 2008
 • ”Lille Sol- sprog og leg for de yngste 0-3 år”, Special-Pædagogisk Forlag 2011
 • ”Den magiske sprogpose”, Haases pædagogiske skrifter, 2002

Oplæg til pædagogisk rådsmøde

 • Helle Witt Nommensen, sprogvejleder

 

Årsplan 2017/2018

AUGUST/SEPTEMBER:                            

Emne: Vi lærer hinanden at kende

 • opstart i grupperne
 • modtagelse af nye børn
 • samarbejdsrådsvalg / førskoleiinfomøde
 • arbejdslørdag                               ​

OKTOBER/NOVEMBER:                    

Emne: Efterår

 • lanternefest                                                

DECEMBER:                                              

Emne: Jul

 • vi juler hele måneden
 • vi holder et julearrangement
 • julegudstjeneste
 • julefrokost

JANUAR/FBRUAR:                                   

Emne: Vinter/fastelavn

 • dokumentation sammen med børnene
 • fastelavn

MARTS/APRIL:                                         

Emne: Forår

 • påskefrokost
 • bedsteforældrekaffe

MAJ/JUNI:                                                   

Emne: Forældresamtaler

 • åbent hus
 • forældresamtaler
 • gruppeudflugter
 • overnatninger

JULI:                                                             

Emne: Cirkus/Jubilæum/Sommerfest

 • sommerfest
 • ”udsmidning” af førskolebørnene